Background image
Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Elektroninė parduotuvė www.greendeco.lt (toliau – Green Deco) (Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1074438) gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą ir garantuoja, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai.
Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Green Deco juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Green Deco  svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti t svetainę, Jūsų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas.

Renkama informacija

su Jūsų sutikimu, elektroninės prekybos tikslu, gaunami ir toliau tvarkomi asmens duomenys:
vardas, pavardė;
el. pašto adresas;
telefono numeris;
užsakymo pristatymo adresas;
apmokėjimo duomenys;
kiti duomenys, reikalingi vykdyti užsakymui.

Ši informacija reikalinga, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku pristatyti tinkamu adresu. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Jūs atsakote už savo duomenų teisingumą. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis elektronine parduotuve.

Asmens duomenų tvarkymas

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka tik  pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant sąskaitas ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - pristatyti užsakymus, užskaityti kredito kortelių apmokėjimus. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis tik aukščiau išvardytais tikslais.

 Duomenų apsauga

Green Deco elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Green Deco visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Tiek elektroninės prekybos tikslu, tiek tiesioginės rinkodaros tikslu surinkti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus.

 Privatumo politikos pakeitimai ir baigiamosios nuostatos

Green Deco turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat sužinoti kaip tvarkomi jūsų duomenys.

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis el. paštu info@greendeco.lt arba tel. nr. +37063392597

Background image

KONTAKTAI

       Tel. numeris: +370 633 92597       
El. paštas: info@greendeco.lt

 INFORMACIJA

www.greendeco.lt | greendeco | Green Deco | greendeco.lt | greendeco

© 2021 Green Deco Visos teisės saugomos.